A fejezet kategóriái

Munkásságom [11]
Ifjúsági regények és történelmi kalandregények egy helyen
Középkori kalandregények [3]
Megjelent könyveim, készülő kéziratok, tervek
Fabio a tolvajok fejedelme [4]
1. regény: A tolvaj
Az ezüstíjas [1]
2. regény: A lázadó
Ronan kapitány [1]
3. regény: A kalóz
A mór hagyatéka [1]
4. regény: A boszorkány és a deák
Rejtőzködő múlt [2]
5. regény: A nagy régészeti kaland
Holdfivér [1]
6. regény: Két fivér a babonák fogságában
Goran útja [0]
Előkészületben: 7. regény: a vándorcirkusz

Belépés

Keresés

Statisztika


Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Izolde Johannsen író honlapja
Hétfő, 2018-06-18, 6:26 PM
Üdvözöllek Vendég
Főoldal | Regisztráció | Belépés | RSS

Cikkek katalógusa

Főoldal » Cikkek

A katalógusban található bejegyzések összesen: 24
Mutatott bejegyzések: 11-20
Oldalak: « 1 2 3 »

Élet az általam kitalált középkori hangulatú földrészen, a Kontinensen:

A birodalmat az uralkodó, adott esetben a mindenkori herceg irányítja. Ha mázlija van megéri a tisztes öregkort, és ágyban párnák közt, természetes halállal lép ki a történetből. De mint azt a valódi történelemből oly jól tudjuk, uralkodónak ez igen kevésszer adatott meg. Az ágyban párnák közt, még csak-csak stimmel, de hogy természetesen?! Így előfordul, hogy egy herceg csak néhány oldal erejéig uralkodik, míg egy másik akár négy regényen keresztül öregszik.

 A hatalmas Kontinenst, Észak és Dél óriási területeit az ún. helytartóságok fogják össze, melynek urai (a teljhatalmú helytartók) közvetlenül a hercegnek tartoznak elszámolással. Az uralkodó időnként körutat tesz, mely hónapokig is eltart, bejárja birodalmát és meghallgatja a panaszosokat. Egy-egy helytartóság jókora területeket átfog, városok, falvak tömkelege tartozik irányítása alá. Az életkörülmények hasonlóak az igazi történelmi középkorból megismertekhez. Domborzatát tekintve igen változatos a kép, sivatagtól égbe törő hegyvonulatokig, minden megtalálható a Kontinensen. Észak és Dél vidékeit egyfajta természetes választóvonal a Bothar-folyó szeli ketté, illetve a ragyogó városállam, Krynnem osztja meg. Krynnemtől délre fokozatosan a természet veszi át a terepet, míg a folyó északi partja a hírhedt Fekete Völgy, az uralkodó lakhelye felé nyitja meg az utat

Népcsoportok: népek és nyelvek vidám kavalkádja, a legváltozatosabb keveredés jellemzi a Kontinens egészét és a hozzá csatolt gyarmatbirodalmat. Ehhez igazodik a szereplők elnevezése, így fordulhat elő, hogy egy adott városban kényelmesen megfér egymás mellett Alessandro a cirkuszi illuzionista, Emilien a sírásó és Walter a lókereskedő. Ugyanakkor vannak bizonyos városok, ahol túlsúlyban vannak a német, adott esetben az olasz hangzású nevek, vagy teszem azt a francia keresztnevű lakosok, ezt nézzék el nekem, de kedvem szerint alakítom. És itt érkezünk el ahhoz a részhez, hogy honnan veszem a neveket...

 Kétévente odatelepedek a tévé elé és hűen követem a foci EB és VB közvetítéseket, és ha kedvenceim az olaszok búcsút mondanak, akkor maradnak a győzelemért harcoló többiek. Az egyre növekvő csapatok megannyi játékosa remek tippeket ad nekem, hogyan fogják hívni a soron következő történet szereplőit. De ez csak egy kis része, hiszen neveket máshonnan is veszek, vagy adott esetben én találom ki őket. A női nevekkel nem bajlódom annyit, kevés hölgyszereplővel dolgozom, és ők sem kapnak főszerepet. Egyelőre...

 A regényekben felbukkannak majd a külön megnevezett krull és thrán népcsoportok. Férfi tagjaik zsoldoskatonák, állandó mozgásban vannak, oda csapódnak, ahol eléggé megfizetik őket, hogy eltartsák családjukat, és ahol a katonai védelemre nagy szükség van. A krullok inkább Északon tanyáznak, míg a thránok alkalmasint bejárják az egész Kontinenst.

Vallás: a Kontinens népeire a többistenhit jellemző, hasonlatosan a görög mitológia hitvilágához. Minden élő és élettelen dolognak, elvont fogalomnak van istene, melyek éppúgy szeretnek és gyűlölnek, mint mi, emberek, csak tökéletesebbek nálunk, még akkor is, ha apa nélkül nemzették őket, ahogy az, az égieknél egyáltalán nem ritkaság. Egyetlen vidék az Ethless-alföld tizenöt mezővárosa tér csak el ettől a gyakorlattól, náluk szigorúan egyistenhit van

 Valamennyi általam kitalált történet a Kontinensen játszódik, szárazföldön és vízen, vagyis a három tenger szeszélyes hullámain és az Észak fennhatósága alá tartozó gyarmatokon illetve a mesés Kelet távoli tájain. A regények főszereplője mindig más és más, egyetlen történet sem ismétli önmagát. Néhány szereplő ugyan felbukkanhat valamelyik későbbi regényben, de semmiképp sem főszerepben, így az egymást követő történetek leválaszthatók egymásról, ha majdan valaki a negyedik könyvvel kezdi az olvasást, nem okoz majd gondot, hogy nem ismeri az előző történetet. Így olvashattok majd a szabadságért vívott felkelésről, kalózcsatákról, boszorkányperekről, korabeli régészeti kalandról, babonáktól üldözött testvérpárról, vándorcirkuszosok mindennapjairól, tábori felcserekről, bérgyilkosokról és még számtalan érdekes személyről.

"Minden ember egy külön dalt érdemel, és mivel épp elegen vannak, hát bízvást kijelenthetem, nem unatkozom"
Fabio a tolvajok fejedelme | Megtekintések száma: 332 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2012-02-16 | Hozzászólások (0)

A valódi és az általam kitalált középkor

 Itt következik egy rövid vázlat, ennek alapján alakítottam ki az általam elképzelt korszakot, mely olyan mintha a valódi történelmi időszakot az én szememen át néznék a kedves olvasók:

A középkor ezer éve...

(kora középkor) A Római Birodalom bukásától az ezredfordulóig.

Hűbériség
Rabszolgaság (függő rétegek, szabadok lesüllyesztése)
Távolsági kereskedelem
Építészet
Oktatás
Földesúr-jobbágy viszony (védelem, röghöz kötés, szolgáltatások)
(virágkor) A XI-XIII. század időszaka.
Lovagi életforma (jellemző az egész korra)
Egységes jobbágyság
Újjászületett városok, céhek
Eretnekek, inkvizíció
Egyetemek, oktatás
Az emberek akkori világképe, vallás és babonák, paraszti világkép
(késő, hanyatló) XIV-XV század időszaka.
Rossz gazdálkodás, kimerült földek
A nagy pestisjárványok
Vidéki és városi változások
Parasztfelkelések... Jacquerie
A 100 éves háború
Dinasztiák harcai
Élet a középkorban pl. Európában, (amit akkor még csak a keresztény világ néven emlegettek):

Foglalkozások: kézművesek, kovácsok, íjkészítők, lakatosok, aranyművesek, fegyverkovácsok, késesek, nyergesek, vargák, tűkészítők, mészárosok, pékek, szűcsök, esztergályosok, szabónők, szövetkészítők, gyapjúszövők, darócgyártók, kelmefestők, pergamen-prémcserző vargák, kalaposok, kockakészítők, ruhafoltozók-kötők, pajzskészítők, kefekötők, főkötővarrónők, selyemszövők, üstkovácsok, harangöntők, ácsok, kőfaragók, sarkantyúművesek, téglavetők, üvegesek, tükörkészítők, asztalosok, bognárok, irhatímárok, övkészítők, kesztyűsök, könyvkötők, szíjjártók, nyílvesszőfaragók, pénzverők, agyagosok, szőrszitakészítők, kosárfonók, sírásók, hóhérok...

Szórakozások, mulatságok: kakasviadal, labdázás, csónakverseny, ugrás, lövés, tánc, birkózás, kődobás, disznók, bikák, medvék verekedése, esküvő, vásári mulatság, mutatványosok, bábosok, vidám felvonulások, utcai szerencsétlenségek, verekedések, befagyott mocsáron, tavon csúszkálás, hamis kereskedők leleplezése, csónaksodrás, kalodába zárt ember kigúnyolása, megszégyenítése, nyilvános vallatás, kivégzések...

A falu: az emberek félig földbe ásott kunyhókban nyomorognak együtt az állatokkal, berendezési tárgyak alig vannak, pad, asztal, láda, ami egyben ágy is, leterítve rá egy ócska bunda, vagy néhány marék szalma. Ha jött a földesúr, elvitt mindent, gyakori garázdaságok sújtották őket. Éhínségek idején nemritkán emberevésre fanyalodtak, néha elcsalták almával a gyerekeket, vendéglátó leölte a vendéget. Betegségek, járványok csak tovább rontottak a helyzeten.

A város: Erős védőfalak mögött, több ezer ember. Mezőgazdaság és ipar éles határral. Sok szökevény keresett itt menedéket. Fa-, majd később kőházakban éltek, végül emeletesek lettek a rengeteg ember miatt. Csatorna... kikövezett utcák. Egymás mellett éltek gazdagok, szegények. A férfiak iparosok, kereskedők, a nők otthoni feladatokat láttak el, a hanyagságért verés járt, a szülések pedig sokszor az életüket veszélyeztették. A fiúgyermek hét éves koráig az asszonyok között nőtt fel, utána 12-13 évesesen apród, majd fegyvernök lett. Elsajátította ezalatt a lovaglást, zenét, írást-olvasást, idegen nyelvet, a törvényeket...

Az előkelőségek élete, birtokok, várak: elsődleges védelmi szempont szerint magas ormokon, szigeteken, rejtett tengeröblökben építkeztek. Sáncok és árkok védelmében, erős falakkal, tornyokkal körbevéve. Kapu és felvonóhíd elengedhetetlen. A várfalon belül lakóépületek, gazdasági épületek és maga a lakótorony gyér bútorzattal (asztal, faragott székek, párnák, padok, zsámolyok, ruhásládák). Konyha a nagyterem alatt, nyitott tűzhellyel, ahol nyárson forgatták a pecsenyét.

 Szórakoztatásukra gyakran jöttek vándorszínészek, énekesek, zarándokok, bohócok, táncosok. Főleg télen örültek társaságuknak. Ezen kívül vadásztak is, kutyákkal, sólymokkal.

Szerzetesek: járhatatlan vadonban, völgykatlanok mélyén éltek igen egyszerű körülmények között. Imádkozással, munkával, tanulással teltek napjaik.


Fabio a tolvajok fejedelme | Megtekintések száma: 330 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2012-02-16 | Hozzászólások (0)

Főbb helyszínek:

Az arquenti helytartóság: az azonos nevű félsziget városait összefogó uradalom. Ott összpontosul minden hatalom. Saját kikötője van a Bhean-tenger partján, ezenkívül érinti a félsziget folyóját (Corwan)

Bhean(Goblen)-öböl: Itolen város természetes kikötője

Bleet-folyó: Thuran város ivóvizének fő forrása, gyakori áradásokkal tartja sakkban az istenfélő népet.

Bothar-folyó: Krynnem város falai alatt hömpölyög, csaknem átszeli az egész déli részt, nagy vizi kereskedelmet bonyolít Észak és Dél városai között.

Calapteryx: a quercus nép lakhelye a gyarmatbirodalom legifjabb tagja. Különös nép él erdei között.

Castelot-hegyvonulat: Észak egészét körbeölelő hegyláncolat, a Rouge-mocsártól egészen a kikötőkig ér.

Corwan-folyó: Az arquent-félsziget sebes sodrású, aranyban gazdag folyója.

Edgert: kikötőváros Északon

Ethless-alföld: a legnagyobb egybefüggő alföld a Kontinensen. Tizenöt mezővárosnak ad otthont.

Észak Völgye (Fekete Völgy): három nagyobb város és tucatnyi falu található a
Prentner-folyó völgyében, mely egyúttal a mindenkori uralkodó lakhelye. A Fekete Vár egy jól védhető dombon épült. A Völgyet melynek saját kikötője nyílik a Salach-tengerre a Blacken-hegység, a Rouge-mocsár és a Castelot-hegyvonulat védelmezi a hívatlan látogatóktól.

Fearg-tenger: a déli rész nyugodt, közömbös vize, túlpartján már a messzi Kelet partjai várnak az utazókra.

Gorwent-hegyvonulat: A Nagy Korall-zátonyoktól kezdve egészen az Arquent félsziget csücskéig húzódik. Erdeiben útonállók bújnak meg, akik előszeretettel vadásznak az átkelő kalmárokra.

Graire-tenger: halban és kincsekben gazdag kiszámíthatatlan víz, szelíd máskor alattomos. Túlpartján a gyarmatok ismert és még feltáratlan szigetei találhatóak, ahol dívik a rabszolgakereskedelem és a tiltott emberviadal.

Gront-alföld: területére benyúlik a Saliva-tó, az alföld nagy része lakatlan, széli részein vannak csak falvak.

Goblen/Bhean-öböl: Itolen természetes kikötőjét adja.

Haresh-alföld: közel található Észak óriási hegyvonulatához.

Itolen: az egyik legnagyobb kikötőváros a Bhean-öbölben, de az egész Kontinensen. Négy óriási negyede egyedülállóvá teszi.

Karnadel-alföld: a déli rész nagy sík területe, a legelésző csordák és gulyák nyári szállása.

Korall-szigetek: a kalózkompániák kedvelt búvóhelye, valóságos melegágya a bűnözésnek.

Krynnem: a legnagyobb város a Kontinens szívében, Észak és Dél választóvonala. A

Bothar-folyó északi partján terül el, saját helyőrség vigyázza kapuit és falait.

Ngwe-szigetek: A Graire-tenger elkülönült szigetvilágának összefoglaló neve, több tucatnyi szigetén sötét bőrű őslakosok élnek, akik kereskednek a Kontinens népével.

Oack-fennsík: a rajta elterülő azonos nevű heggyel együtt otthont ad a martalócoknak, bérgyilkosoknak és a Krynnemtől északra eső városokat, falvakat szorongató útonállóknak.

Parkaur: bányászváros, Krynnemtől néhány napos járásnyira.

Petch-fennsík: innen már megritkulnak a lakott területek, a déli mezővárosok elszórtan bukkannak fel nagy ritkán.

Prentner-folyó: Észak völgyének gyilkos erejű vize, mely csak látszatra mutat szelíd ábrázatot.

Portner: kikötőváros, a Salo-folyó öbében.

Rouge-mocsár: áthatolhatatlan ingovány, a hegyi vadászok tábora ennek szélén terül el.

Salach-tenger: Észak viharzó, dühöngő vize. Senki nem tudja, mi várja a túlparton, mert élő ember még nem tért vissza onnan

Selyem sivatag: nomád vándor népei a sókaravánok útján járnak, barátságtalanok és nagyszerű harcosok. A sivagatot átszeli a Canyon, természetes választóvonalat húzva a nagy Haresh-alföld, és a Blight-fennsík között.

Sever-tó és két szigete Doras és Doirse: a szigeteken egy év kemény munka után elnyerik szabadságukat a szökött rabszolgák. A tó partján nyüzsgő élet folyik, a kis városokat a letelepült thrán zsoldosok védelmezik.

Solan: kikötőváros, mely két dologról híres, halpiacáról és dologházáról.

Spatterdam: apró halászfalu a Fearg-tenger déli partján.

Sularia: kicsiny város a Gorwent-hegyvonulat lábainál.

Towerdam: az utolsó kikötő lent Délen a Fearg-tenger partján. Innen indulnak a Kelet-felé tartó kereskedőhajók.

Turegek-szigete: túl a Salach ismert vizein, a Katlan mélyén rejtőző szigetvilág, lakói valaha a Kontinensről vándoroltak ki, elszakadva az anyaországtól.

Verve-folyó: Itolen városától nem messze található, mélyen követi az Ethless-alföld nyomvonalát.

Fabio a tolvajok fejedelme | Megtekintések száma: 278 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2012-02-16 | Hozzászólások (0)

Várom leveleiteket:
izolde.johannsen@freemail.hu
izolde.johannsen@gmail.com


Szép számú kíváncsiskodó tolongott az alacsony emelvény előtt. A nemesek asztaloknál ültek, mögöttük szolgák hajtották a levegőt fáradtan, és hajbókoló szakácsok hordták ki a finomságokat. A helytartó ekkor az asztalra dobta finom kendőjét, és csendre intette a beszélgetőket.
- Azért gyűltünk össze ezen a napon, hogy igazságot szolgáltassunk. Itt áll előttünk Joachim Coburn, akit lopással, tolvajlással vádolunk. Nézzétek meg ezt az embert jól. A szelíd külső mögött egy mindenre elszánt gazember lapul. Kereskedőket, nemeseket és lovagokat rabolt ki fényes nappal, házakba hatolt be és fosztotta ki azokat az éj leple alatt. Bűnei lajstroma olyan hosszú, hogy nem lenne elegendő a papiros, ami a bíró úr előtt található. Bevallott mindent. Kész arra, hogy elfogadja a neki szánt ítéletet. Halljuk hát a bírákat.
- Ez az ember soha nem fog megjavulni. Nem tagadott semmit, sőt még büszke is volt egy-egy vérlázító tettére. Ma hajnalra meghoztuk az ítéletet. Pontban délben a fejét veszik.
A meghívott vendégek tapsolni kezdtek. Egyedül az elítélt maradt nyugodt és derűsen szemlélte a közönséget, amit majd ő fog elszórakoztatni guruló fejével. Rásandított a hóhérra.
- Kedves fiam. – szólt hozzá szelíden. – Arra kérnélek, hogy ne várd ki a delet. Lassan kiszárad a torkom és akkor nagyon morcos leszek. Előfordulhat, hogy félrerántom a fejem, ami csak neked okoz majd nehézséget. Így hát kérd meg a tisztelt bírákat, hogy sürgessék meg a nagy mutatványt.
- Elhallgass öreg. Örülnöd kéne, hogy előtte nem korbácsoltatnak meg.
- Ti meg miről társalogtok? – lépett oda hozzájuk derűsen a helytartó. Számára ez a kivégzés remek alkalom volt, hogy ismerőseit egybehívja.
- Nagyuram! Arra kértem a hóhért, hogy vagy üsse le most a fejemet, vagy ez a fej hamarosan éktelenül fog ordibálni.
- És mondd, Coburn mester miért fogsz kiabálni?
- Ilyenkor én már túl vagyok három tele korsón. Megszomjaztam uram.

Középkori kalandregények | Megtekintések száma: 299 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2012-02-07 | Hozzászólások (0)

 

Mindenekelőtt nagyon köszönöm, hogy ott voltatok a konferencián, külön köszönet az előadóknak és a figyelmes hallgatóságnak is.
A visszajelzések alapján nagyon sikeres volt a konferencia.
Az azóta lefolytatott beszélgetések alapján annyit fontos még összegezni, hogy a konferencia messzemenően elérte a távlati, stratégiai célját. A cél ugyanis itt nem az volt, mint egy könyvbemutatón, vagy hasonló rendezvényen. Itt az volt a cél, hogy a TRT és maguk a történelmi regényírók az egyetemi-tudományos életben is "felkerüljenek a térképre". Az a szomorú helyzet, hogy ezidáig pl. a történészek jelentős része nem is hallott élő történelmi regényíróról, pláne nem olvasott tőlünk semmit. Nagyon jó visszhangja volt annak, hogy megmutattuk magunkat. További hozadékként hatalmas dolog, hogy egy történész akadémikus, az ELTE rektora és intézetvezetők között szerepelhettünk, egy rendezvényen. Jó úton haladunk, hogy megkerülhetetlenek legyünk, ha bárki a történelmi regény műfajáról akar gondolkodni, ÉS elindultunk abban az irányban is, hogy a történelmi regény, mint műfaj méltó elismerést nyerjen (ne kezelhesse a szépirodalmi kánon másodlagos, esetleg lenézett területnek) Ez egy nagyon nehéz és rögös út, amin csak együtt tudunk végig menni.
Szóval, mindenkinek köszönök mindent és gratulálok az előadásokhoz.

 

 

 

Középkori kalandregények | Megtekintések száma: 338 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2011-12-28 | Hozzászólások (0)

Olvasóim között sok gyermek is megtalálható. Nem titkolom, hogy a könyveket 8-99 éves korra terveztem.
Így felvásároltuk a Tolvajfejedelem 500 darabját és különböző árvaházakba vittem előadást tartva valamint 150 darabot a Csodalámpa alapítványnak ajándékoztam.
Ha akarsz Te is segíthetsz, hiszen annyi kívánság vár megvalósításra.

http://www.csodalampa.hu/csodalampa

 

 

Munkásságom | Megtekintések száma: 268 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2011-10-15 | Hozzászólások (0)

2003 tavaszán a Konkrét Könyvek Országos Regényíró Pályázatot hirdetett. 3 kategóriában lehetett indulni, regény, ifjúsági regény, képregény. Díjak és kiadói szerződés várta az első 3 helyezettet.
A Tolvajfejedelemmel indultam a regény kategóriában.
Nyár közepén kaptam egy telefonhívást, miszerint beleegyezem- e abba, hogy a kézirat kategóriát váltson és ifjúsági regény legyen belőle.
Ez azért már elővetített némi reményt.
A szeptemberi eredményhirdetésen aztán kiderült miért. II. helyezést ért el.
(csak azért nem lett első, mert egy tolvaj a kétes életvitelével nem éppen példakép a fiatalok számára. Nevelő célzatú az első helyezett Ida és az aranygyapjú volt)

A kiadói szerződés végül egy évre rá meglett és a könyv megjelent.
PR managerem derekas munkát végzett. Ott voltam az összes nagy tv és rádióadókban, újságoknak interjúztam, fotó stb.
Aztán a kiadó vezetője más irányban mozdult el én pedig váltottam.
A többi kéziratot a Mercator kiadónál adattam ki már e-book formában.
Munkásságom | Megtekintések száma: 307 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2011-10-15 | Hozzászólások (0)

Johannsen regények, egyelőre még a fiókban

2012 nagy terve a vándorcirkusz történetének megjelentetése.

7. Goran útja:

Ajánló:

Marcell Galino népes társulata az Ezüstcsillag, a hosszú téli pihenő végeztével megkezdi éves körútját a városok és falvak nagy örömére. Ugyanaznap Goran, az állatszelidítő megismerheti a halál fenyegetését, a vérszomjas oroszlánból kell kezes bárányt nevelnie a következő előadásra. A vándorcirkusz jósnője eközben riadtan fürkészi kártyáit, mert megjelenik előtte az Ezüstcsillag és egyben a Kontinens jövője is. Észak hercege, a monumentális Aréna megnyitójára elhívja a birodalom valamennyi színész és cirkusztársulatát és ez alól a meghívás alól ők sem kivételek. A trónkövetelő, aki megmenthetné a Kontinens népét az őrült herceg karmai közül, szintén fel fog lépni a komédiások gúnyája mögé rejtőzve. Ő lehet az egyetlen, aki megszerezheti a koronát, feltéve, ha élve hagyja el a porondot…


..............................................................................................................................

További már megírt kéziratok, melyek még kiadásra várnak:

8. A Halál Kapui

Ajánló:

Gerard Van Vallon thrán zsoldoskatona ifjú apródja kíséretében úton van Észak felé, hogy felajánlja szolgálatait az új uralkodónak. Azonban egyikük sem érkezik meg a Fekete Völgybe…Amikor magához tér, csodálkozva látja, hogy egy bűzlő, föld alatti kazamata foglya, és a felháborodott hangokból rögvest megtudja, hogy nincs egyedül. Másnap tizenkilenc másik társával együtt hajóra rakják, és észrevétlen elhagyják a Kontinenst. A legfurcsább társaság utazik együtt, akik rendes körülmények között messzire elkerülik egymást. Közrendbéliek, nemesek, katonák és az aljanép egy raktérben megkötözve étlen-szomjan, a szabadulás reménye nélkül. Egyikük tudni véli hová is tartanak és a valóság elviselhetetlen súllyal nehezedik megkínzott vállukra, melybe a rabszolgák egyezményes jelét égették. A húsz férfit egyetlen cél érdekében fogták el, hogy életükkel vagy halálukkal elszórakoztassák gazdájukat. Azonban ezek az emberek nem tudnak harcolni, csupán néhányan forgattak eddig kardot kezükben többek között a thrán zsoldos, a krynnemi kapuőr és a fekete nomád harcos. Az előbbi kettő ki nem állhatja egymást népük ősi viszálya miatt, míg a harmadik nem beszéli a közös nyelvet. A dolgok kedvezőtlen állása viszont arra ösztönzi őket, hogy megpróbálják a lehetetlent, és legyőzve a fennálló akadályokat, megmentsék társaik és önmaguk életét. A tavaszi viadalok pedig hamarosan megkezdődnek, ahol is három nap áll majd a rendelkezésükre, hogy a válogatott ellenfelek felett győzelmet arassanak. Vagy elbuknak általuk…

9. Az óriás kertje

Ajánló:
Egy angyal, ami azt a feladatot kapta, hogy térítse meg a többistenhívő halandót. Egy vámpír, mely nem állhatja a Napot így éjjel vadászik eleven zsákmányára.
Egy vérfarkas, ami retteg a Holdtól és minden erejével azon van, hogy a kérdéses élőt megmentse.
Végül a mindhármuk által áhított ember: a jó útra tér tolvaj, aki mindezen veszélyekről mit sem tudva halad végzete felé. Hazatérne a 10 éve gyanús körülmények között hátrahagyott városba. A megváltásra vár, de helyette a purgatóriumba csöppen. Leszáll az est...


10. A titokzatos felcser

Ajánló
:

Itolen nyomornegyede… Itt él apjával és barátaival Sebastian Berthier, aki követve a családi hagyományt maga is gyógyítóként tengeti napjait. Mint a szegények önfeláldozó felcsere, együtt éhezik betegeivel, miközben korát messze meghaladó újításokon töri a fejét. Élete azonban gyökeres fordulatot vesz, melynek következtében elhagyja a hőn szeretett várost, hogy megkeresse szerelmét, akit minden erővel tiltanak tőle. Charlotte, az Arquent-félsziget egyik hóhérdinasztiájának leszármazottja és a szigorú törvények értelmében csak hóhérhoz mehet feleségül. Sebastian válaszút elé kerül: a szerelem oltárán feláldozza-e egész addigi életét, vagy az oly régóta várt boldogságról mondjon le hivatása kedvéért? Hiszen felcserként életeket ment, hóhérként viszont gyilkolnia kellene…


Kézirat tervek, melyek a fanfic után következnek újra a középkor világából:

11. Desmoro zsoldosa
12. Medvetánc
13. Vándor az erdőn
14. A kardok ura
15. A kobzos éneke (a hasonlóság nem véletlen a regényciklusnak is ez a neve)

..........................................................................................................................

Távlati terv, ugrás az időben egyet vissza: ókor!
Caligula uralkodása

Cím: A csizma sarka alatt/ Caligula 4 éve
Munkásságom | Megtekintések száma: 251 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2011-10-12 | Hozzászólások (0)

A Lamarr-ház átka:
 
Thuran városát rejtélyes halálesetek tartják rettegésben. A lápon talált holttesteken harapásnyomok díszelegnek és többen attól tartanak, visszatérő lelkek háborgatják a városka nyugalmát. Van egy ház, ahol nappal életnek semmi nyoma, az est leszállta azonban felkelti lakóit. A Vének Tanácsa odaküld egy utcakölyköt, derítse ki, mi folyik a három ember magas kőfalak mögött…
A Lamarr-család nem jókedvében éli fordított életét. Fiaik egy addig soha nem hallott betegségben szenvednek, egyetlen fénysugár is megölheti őket. A fivérek gondtalanul élnek, számukra teljesen megszokott, hogy a gyertya lángja és a hold sápadt fénye ragyog csak. Éjjelente kilovagolnak az erdőre és álruhában elűzik az útonállókat kiszabadítják a csapdába esett vadakat. Mindez mégsem vet jó fényt rájuk, mivel összekeverik őket a kegyetlenségükről híres Fantomokkal, na és a lápbéli gyilkosságok elkövetőjével. Az ifjabb testvér életét ráadásul fenekestül felforgatja egy lány, akit megment az erdőn bóklászó kiéhezett ordas karmaiból. Az ifjú hölgy ugyanis nem más, mint a rájuk vadászó helytartó húga.
A két fivértől egyszer már elvették a nappalokat, most az életüket követelik…

Holdfivér | Megtekintések száma: 279 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2011-10-06 | Hozzászólások (0)

Rejtőzködő múlt:
 
Egy kiugrott kispap, a szolgálólány az útonálló és a katona.
Rőtszakáll Theo, a martalócvezér egy szem fia lehetetlen feladatot kap. A helyőrség zsoldos kapitánya halálbüntetés terhe mellett elküldi, hogy kutassa fel a legendák városát. Hogy az úton ne unatkozzon, társat is ad mellé, egy fiatal katonát Quaid-et, aki azonban eltitkolja valódi küldetését. Ő nem a mesés kincsek miatt vállalja az utat.
Dean, az egyház valamikor nagyreménységű növendéke, egy ősrégi napló érthetetlen jeleit fürkészi, majd amikor megleli a megoldást, világossá válik, hogy az elveszett városok igenis léteztek. Velük tart Lucia, a szolgálólány, élvhajhász munkaadója elől menekülve.
Viszontagságos útjukon kiderül, hogy a három férfit több dolog is összeköti: valamennyien egykorúak, árvák és egyazon nép gyermekei. Ám a barátság esetükben szó szerint késélen táncol…
Négyen indultak, de hányan térnek vissza? És aki visszatér a nagy régészeti kalandból, arra vajon milyen sors vár?
Rejtőzködő múlt | Megtekintések száma: 256 | Hozzáadta:: Izzie | Dátum: 2011-10-06 | Hozzászólások (0)

1-10 11-20 21-24